DANIŞMANLIK:

Şapka’da verdiğimiz tüm hizmetlerde olduğu gibi danışmalıkta da eğitmen, koç ve danışman şapkalarını bazen tek tek bazen de bir arada takmakta, durumun gerektirdiği şekilde entegre ederek sonuç almayı garantileyen kuruma özel projeler üretmekteyiz.

İnsan kaynakları yönetimi ve organizasyonel yapıya yönelik ihtiyaç odaklı, kuruma özel çözümler sunarak, firmaların potansiyellerini güçlendirip geliştirmeleri ve bu çalışmalardan fayda elde etmeleri hedeflenmektedir.

İnsan kaynakları süreçlerinin içinde yer alan her başlığın, tüm yönetmeliklerin ve formların tek tek ele alındığı, düzenlendiği, gerektiğinde yeniden yaratıldığı danışmanlık modelidir.

Eğitimlerin performansı, verilen eğitimlerin ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, performansların ölçümlenmesi, her kademeye uygun eğitim tasarımlarının yapılması, eğitim performansının ölçümlenmesi sürecini kapsamaktadır.

Mevcut sistemin değerlendirilerek, verimliliği artırmak, yenilik yapmak, geliştirmek sürecini kapsamaktadır. Firmadaki eksiklikler, aksaklıklar tarafsız bir gözle tespit edilerek; genel sisteme ve organizasyon yapısına yönelik iyileştirme hedeflenmektedir.

Mevcut satış sisteminin gözden geçirilmesi veya en baştan yaratılması, firmaya, sektöre, ürüne uygun en ideal sistemin hazırlanması, hedeflerin, yol haritalarının belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması, performans kriterleri ve raporlama süreçlerini içermektedir.