KOÇLUK:

Şapka’da koçluk hizmetini, tüm kurum ve bireylere kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak hedeflerini gerçekleştirme sürecinde yol arkadaşlığı olarak sunmaktayız.

ŞAPKA’nın Koçluk Prensipleri:

  • Karşılıklı disiplinli çalışma
  • Taahhütleri karşılıklı gerçekleştirme
  • Mutlak sonuç elde etme / hedefi gerçekleştirme

Kurumsal Koçluk Modelleri

Orta ve üst düzey yöneticilere sunulan, ağırlıklı olarak iş/özel hayat dengesi, stresle baş etme, zirvenin yalnızlığı konularında çalışılan koçluk modelidir.

Orta ve küçük ölçekli işletmelerde, danışanın hedefine göre işletmenin büyümesi, gelişmesi, markalaşması, yeni bir marka yaratması, kimlik kazanması konularında hizmet veren koçluk modelidir.

Kurum ya da kuruluşlarda tüm ekibi kapsayan ortak kültür veya motivasyonun yaratılmasına yönelik koçluk modelidir.

Bireysel çalışmaların, 3-4 kişilik gruplar ile grup sinerjisinin yarattığı öğrenmeden faydalanarak sonuca ulaştırıldığı koçluk modelidir. ŞAPKA çatısı altında uygulanmaktadır.

Şirketlerin satış hedeflerine ulaşma sürecine destek veren, satış ekibinin performans gelişimine katkı sağlayan koçluk modelidir.