1) ŞAPKA, bireysel ve kurumsal ilişkilerinin tamamını “güven” ilkesine dayandırır.  Bu güven, müşterinin güveninin kazanmak, aynı güveni karşı tarafa ve ortaya çıkan işe yansıtmak boyutlarını da kapsar.

2) ŞAPKA’da hizmet verdiği tüm danışanlarının “özel”i büyük bir saygı ile karşılanır ve gizli tutulur. Bu konuda gösterilen titizlikten hiç bir zaman ödün verilmez.

3) ŞAPKA, her durumda açıklık ve şeffaflık çerçevesinde davranır ve ilişkilerini bu çerçevede yönetir.

4) ŞAPKA’da esas olan danışanın beklentisi ve bunun kesinlikle karşılanmasıdır. Bunu gerçekleştirmek ise temel amacıdır. Bu nedenle de, her türlü hizmet öncesi ön görüşmeler ve karşılıklı anlama toplantıları yapılır.

5) ŞAPKA’da koçluk hizmeti kapsamında ICF etik kurallarının tümü gözetilir ve esas alınır.

ICF Etik Kurallarını okumak için tıklayınız.