Ömür Doğan
  • Eğitim Tasarımcısı / Eğitmen
  • Profesyonel Koç
  • Yaratıcı Drama Lideri
  • İnsan Kaynakları Danışmanı

Şapka'nın Değerleri